น้ำขึ้นน้ำลง

 

 

 

แสง

ลม ฝน อุณหภูมิ

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

คลื่นและกระแสน้ำ

 

   

        น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดการแบ่งเขตการขึ้นของพันธุ์ไม้ หรือสัตว์น้ำในป่าชายเลน ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำ และความเค็มของน้ำในดินบริเวณป่าชายเลนในขณะน้ำขึ้น ค่าปริมาณความเค็มของน้ำจะสูงขึ้น และเมื่อน้ำลงปริมาณความเค็มของน้ำก็จะลดลงการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำขึ้นน้ำลง จะจำกัดการแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดต่างๆ โดยปกติพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำทะเลระหว่าง 10 - 30 % แต่ก็มีพันธุ์ไม้บางชนิด เช่น ไม้แสมทะเล และไม้ตาตุ่ม สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำทะเล 85% สำหรับความเค็มของน้ำในดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั่วไปมีค่าระหว่าง     28 - 34 %